God jul og et bedre nytt år


Det er mye å være takknemlig for i året som har vært annerledes på alle måter.


Det er mye å være takknemlig for i året som har vært annerledes på alle måter.

2020 ble ikke slik vi håpet da vi ønsket hverandre «Godt Nytt År» i fjor. Året har krevd mye av alle, og det har illustrert styrken i samfunnet vårt. Vi har vist god evne til å agere forsvarlig og omstille oss. En kraftig påminnelse har vi fått; gode tider er ingen selvfølge, og vår avhengighet av hverandre er større enn man kanskje hadde reflektert over.

Vi er mennesker som liker mennesker

Vi har tatt isolasjonen på alvor. Det har vært en anledning til å vise at man bryr seg, og leve ut sine verdier i handling. Etter snart et år på hjemmekontoret har vi savnet kontakt med venner, kunder, forretningspartnere og kollegaer. Lange dager på samhandlingssystemer har gjort at vi har klart å holde dampen oppe, den kan aldri erstatte reell kontakt med andre mennesker.

Omsorgen har vi forsøkt å vise gjennom enkle ting som vi håper betyr mye. Vi har sørget for at folk har det de trenger på hjemmekontoret; gode stoler, skjermer, kamera og mikrofoner. Engangsmasker ble kjøpt inn og fordelt til alle husstander. Når høstmørket kom, anskaffet vi reflekser til Sicra familiene. Vi innførte faste lunsjmøter, og videreførte våre samlinger virtuelt. Takk til gode partnere som har stilt opp med kompetente ressurser og spennende undervisning.

Sammen, men hver for seg

Noen lønningspilser via video har det også blitt. Ikke helt det samme, men hyggelig likevel. Nå i desember inviterte vi alle familier til å lage mat sammen en lørdag, og oppfordret alle til å invitere gjester fra en trygg kohort. En anerkjent kokk ble invitert til å lede oss gjennom en meny, og vi fikk lært noe nytt og skapt hygge for mange mennesker. Restaurantbransjen er en av de som har vært hardest rammet, og vi syntes det gav mening også i det perspektivet. Ideen boblet opp under en av våre video-lunsjer.

Måler god stemning

Fra en av våre venner i bransjen ble vi tipset om verktøyet Officevibe, som vi gjerne slår et slag for. Det er et enkelt og automatisert system for å fange opp stemningen. På vår første måling i november scoret vi 9 av 10 mulige poeng. Spesielt stolt er vi over gode tilbakemeldinger på «personal growth», «relationship with peers» og «happiness» i annerledesåret. Jeg er overbevist over at det er en klar sammenheng mellom viljen til å ta vare på våre, og den utvikling vi har hatt i 2020. God faglig vekst og mange hyggelige tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. Vi har fått tre nye kolleger i 2020. I januar starter en erfaren Splunk-spesialist, og vi signerte nylig med en dyktig ADC ressurs som starter i april. Omsetningen er opp 22 prosent fra 2019 til ca. 42 millioner og resultatet er godt. Vi går inn i 2021 med god fart.

Bli med og støtt Sykehusbarn

Jeg håper og tror at uansett hvor lenge denne situasjonen varer vil vi fortsette å støtte hverandre, bidra der vi kan, og være åpne om hva vi tenker og hvordan vi har det. På den måten utvikler vi enda større robusthet når verden etter hvert «normaliseres». Jeg er stolt av det arbeidet som er gjort og hva vi til sammen er.

Vår julegavetradisjon er å innstille et godt formål fra våre medarbeidere. I år som i fjor ble det stiftelsen Sykehusbarn som vant frem. Gaven er et beløp per medarbeider og vokser med Sicra. Stiftelsen gjennomfører prosjekter og arrangementer ute på sykehusene og i andre omgivelser for barn, deres familier og venner. Målsettingen for det de gjør er for å bedre forholdene for barna, spre glede, oppmuntring og skape positive øyeblikk i hverdagen.

Takk for mange gode opplevelser i 2020, og de beste ønsker for julen og 2021 fra oss i Sicra.

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]