GK – CAD via XenDesktop


GK – CAD via XenDesktop


Sicra har sammen med inneklimakonsernet GK Gruppen levert eksisterende CAD-løsning via Citrix, som gjør det mulig å arbeide med omfattende 3D-modeller på PC-en, brett og til og med på mobiltelefonen.

Les hele saken fra Computerworld eller referansen hos NTI