Vi startet Sicra i 2016 med mye erfaring. Gründerne hadde erfaring fra roller som konsulenter og ledere i oppstarts-virksomheter, samt større nasjonale og internasjonale virksomheter. Oppstarten var en anledning til å evaluere våre ulike erfaringer, og å gjøre ting på en ny måte. Derfor startet vi med å definere ønskede resultater, der det var mange faktorer som var like viktig som å overleve økonomisk. Det dominerende motivet var å skape en god arbeidsplass for oss selv og andre som hadde lyst å være med på reisen. Utviklingen taler for at vi ved denne tilnærmingen også fant en modell som kundene verdsetter.

En trygg og forutsigbar arbeidsplass

Grunnleggende har vi alle behov for trygghet. Flere av oss hadde erfart arbeidsgivere som i gode tider ansetter alt de kan komme over, og kutter medarbeidere med snusfornuftig bedriftsøkonomisk autoritet ved den minste tilbakegang. En virkelighet som har truffet mang en forsørger som et jordskjelv.

Det finnes egentlig ingen annen jobbtrygghet enn å være kompetent og relevant, og det er lett å glemme når markedet er hett. Det er derfor Sicra setter av mye ressurser til å fornye kompetanse – nesten en millioner kroner i 2020-budsjettet. Vi velger oss også ut oppdrag der vi kan hente ny læring, og det er ofte like viktig som de økonomiske parametere. Det er bevisst at vi vokser sakte, og vi gjør helst ikke mer enn et par ansettelser i året, når etterspørselen og tilgangen tilsier at vi kunne ansatt mange flere.

Tæring etter næring

Det er fristende å bygge på seg flotte lokaler, støttefunksjoner og kostbare vaner når selskapet går godt. Vi setter våre medarbeidere først, uansett. Kostnadsstrukturen i selskapet er bygget etter samme tankegang som en cloud-tjeneste. Kostnadene varierer med aktiviteten, og kapasiteten skalerer opp og ned. Det er de som skaper verdiene vi skal bruke våre ressurser på. Tilnærmingen gir trygghet for egen og kollegers arbeidsplass.

Vi er på jakt etter to erfarne nerder til. Les mer på våre karrieresider her

Overskuddet deles likt

Det er ofte tilfeldig hvem som har det best betalte oppdraget, og en konsulentvirksomhet bygges best med en blanding av kortsiktige og lange forutsigbare oppdrag. Sammen gir dette reaksjonskapasitet, høy servicegrad og forutsigbarhet. Vi tok konsekvensen av dette og innførte utelukkende kollektive mål. Så mye som halvparten av driftsresultatet blir hver januar fordelt tilbake til medarbeiderne i Sicra, med en lik andel. Selv om vi gjør dette, går selskapet bedre enn mange det er rimelig å sammenlikne seg med. Den enkelte sitter også igjen med mer av sin egen verdiskapning enn de har erfart hos tidligere oppdragsgivere.

Skaper de beste kundeopplevelsene

Den kollektive tankegangen strekker seg lengre enn det økonomiske. Når man har felles mål, blir resultatet for kundene det som er viktigst. Det er lettere å spille inn en relevant kollega fremfor å optimalisere sin egen fakturering. Det er lettere å dele sin kompetanse fremfor å bare dyrke sin egen. På tross av at vi jobber hardt har vi begrenset bruk av overtid. Ressursfordelingen er jevn. Konsulentene er ofte i individuelle oppdrag, og vi er stolt av den raske erfarings- og kompetansedeling som skjer i faggruppene på vår samhandlingsplattform Microsoft Teams. Det er trygt og effektivt å ha et kompetent og erfarent team i ryggen.

Samhandling og lagfølelse er mer enn verktøy og rutiner

Kompetanseutvikling er mer enn IT-fag. Siden 2017 har vi investert i samhandlingstrening. Vi har brukt tid sammen for å forstå individuelle behov i kommunikasjon og gruppedynamikk. Med ulik erfaring, kompetanse og personligheter, vil faglig uenighet oppstå. Det bør være en kilde til læring i stedet for konflikt. Et virkemiddel for å oppnå lagfølelsen er også at administrasjonen hver fredag lager en oppsummering om hva som har skjedd i uken, hvilke oppdrag som er løst og hendelser til felles glede og nytte. En kollega sier det slik: «Jeg har aldri arbeidet i en virksomhet hvor jeg vet så mye om det som skjer»

Gråhårede nerder

I Sicra er det et mål at man skal kunne være stolt av sine kolleger. Vi har ingen ambisjon om å være alt for alle, men heller være en aktør med erfaring og spisskompetanse som leverer gode kundeopplevelser. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss folk med erfaring, men med faglig nysgjerrighet og endringsglede. Dette er ingen bransje for den som anser seg som utlært. Faglig interesse verdsettes, og konsulentene oppfordres og gis rom til faglig utvikling. Interessen for faget er en viktig del av identiteten. Vi sier vi samler på nerder, og synes at erfaring og faglig interesse oppsummeres godt og litt selvironisk med uttrykket «gråhårede nerder». Grått hår er ikke et krav, men relevant erfaring og interesse er.

Dette dominerer også hvordan vi tenker om markedsføring. Sicra er en omdømmedrevet virksomhet. Vi tror at vekst skjer gjennom gode opplevelser for medarbeidere og kunder. I dag er vi omgitt av markedsføringsstøy overalt, og troverdigheten er lav og synker. Hvem som er de relevante aktørene for å løse et behov, er bare tastetrykk unna. Omdømmet, hva andre du stoler på sier om aktørene er musikken i støyen. Vi er stolt av at kunder kommer til Sicra basert på hva de har hørt av andre.

Ønsker å gi tilbake

Vi ønsker også at man skal kunne være stolt av Sicra. Hvordan kan man være stolt av en arbeidsgiver som styrer primært etter avkastningsmål? Slik vi ser det er en virksomhet en del av samfunnet, og har et enda større ansvar enn individet. Det betyr at vi også velger å bruke ressurser og tid på familien til våre medarbeidere og tar ansvar der vi mener det er riktig. Vi unngår bruk av tjenester og produkter som vi mener ikke tar dette ansvaret.

Etter snart fire år med gode resultater for medarbeidere og kunder, kan vi kjenne på at valgene vi tok med personlig risiko var gode valg. Sicra har blitt arbeidsplassen vi ønsket.

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.