Et halvt år


Et halvt år


Vi startet Sicra 1. september 2016, og i dag er det blitt et halvt år siden. Det har gått fort og det har vært morsomt. Det er kanskje passende å stoppe opp og si “Takk for tilliten.” Ambisjonen var å skape en trygg og spennende arbeidsplass, jobbe med kolleger vi er stolte av og skape verdier for våre kunder. Utviklingen har langt overgått våre beskjedne forventninger. Takk til alle som gitt oss oppdrag og forretning.

Vi har fått oppdrag fra 41 forskjellige virksomheter, noen av dem er relasjoner fra langt tilbake, andre er helt nye. Flere oppdrag kommer gjennom gode samarbeidspartnere. Utviklingen har vært rask, og vi leter nå etter et par nye kolleger.

Litt under halvparten av oppdragsgiverne våre er offentlig virksomhet. Direktorater, etater, fylkeskommuner, kommuner og annen offentlig virksomhet. De fleste private er større virksomheter, men også noen mindre. Vårt faglige fokus «Trygg applikasjonsleveranse» skiller ikke så mye på bransje og størrelse, men kanskje heller på behov. Mange virksomheter strekker sin informasjon og sine applikasjoner ut til nye områder. Høye ambisjoner rundt digitalisering er kanskje fellesnevneren for våre kunder.

Mange av våre oppdrag har dreid seg om rådgivning, arkitektur og design, men også om spesialist bistand til komplekse problemstillinger. Vårt fokus på NetScaler Application Delivery Controller gir oss innpass til noen av Norges mest spennende og krevende IT miljøer, og vi tilbyr nå døgnkontinuerlig vakttjeneste for disse.

Responsavtaler muliggjør et viktig mål for oss. Vi skal ha reaksjonkapasitet å tilby våre kunder. Sicra’s konsulenter har dybdekompetanse og lang erfaring, men det gir liten kundeverdi om de ikke er tilgjengelige når våre kunder har kritiske utfordringer. Kombinasjonen av relativt korte oppdrag og avtaler, gir oss muligheten til å være der når vi trengs mest.

Økonomisk har utviklingen også vært godt over forventning. Etter årets to første måneder kan vi se tilbake på 80 % ressursutnyttelse. Bunnlinjen og likviditeten er god. Vi tenker også litt annerledes når det gjelder økonomi. Ingen har individuelle bonussystemer, og halvparten av overskuddet investeres i selskapet. Dette medvirker til en naturlig samarbeidsånd, som gir gode leveranser og fornøyde kunder.

Takk for tilliten. Vi gleder oss til veien videre