Det er derfor viktig å sørge for at Azure-miljøet ditt er kostnads optimalisert og sikkert. Azure tilbyr et bredt utvalg av tjenester, ressurser og sikkerhetsfunksjoner, men det er opp til deg å konfigurere og bruke dem riktig. Det kan derfor være utfordrende å vite hvor man skal begynne. Her er noen tips. 

Optimere kostnader i Azure 

Å optimalisere kostnadene i Azure krever en kombinasjon av strategisk planlegging og løpende overvåking. 

Azure’s gratis tjenester 

Azure tilbyr noen gratis tjenester, som Azure Active Directory, Azure Backup og Azure Monitor, som kan hjelpe deg med å optimalisere kostnadene. Hvorfor betale for noe du kan få gratis, om så kun for en kortere periode 😊 

Azure Advisor 

Tilpass størrelsen på ressursene dine: En av de vanligste måtene å optimalisere kostnadene i Azure er å sørge for at du ikke over-provisionerer ressurser. Ved å bruke Azures innebygde verktøy, som Azure Advisor, kan du identifisere underutnyttede ressurser og skalere dem ned til riktig størrelse. Serverless der det er mulig. Dette kan spare deg for mye penger i det lange løp, tenk på det som et slanke program for skyen din. 

Azure Reserved Instances 

Bruk Azure Reserved Instances: Reserved Instances gir deg mulighet til å reservere virtuelle maskiner og andre ressurser i en periode på ett eller tre år. Ved å gjøre dette kan du gjøre ganske store besparelser sammenlignet med priser på «pay as you go».  

Azure Automation 

Bruk Azure Automation for å planlegge start og stopp av ressursene dine: En annen måte å spare kostnader i Azure på er ved å planlegge start og stopp av ressursene dine, som virtuelle maskiner, under lavtrafikktider «compute» og «shutdown». Azure Automation gjør det enkelt å automatisere denne prosessen og spare på beregningskostnadene. Se på det som en automatisert løsning som skrur av lyset når du forlater et rom og skrur seg på igjen når du er tilbake.  

Azure Cost Management 

Bruk Azure Cost Management: Azure Cost Management er en tjeneste som hjelper deg med å forstå og administrere Azure-kostnadene dine. Det gir detaljert kostnadsanalyse, budsjetter og varsler for å hjelpe deg med å optimalisere kostnadene dine. 

Azure savings plan 

Azure Savings plan for compute services i enhver region for 1 til 3 år.  

Azure hybrid Benefit  

Tillater bruk av eksisterende windows- og sql-lisenser til Azure ressurser for å redusere regningen. 

Optimalisering av kostnader i Azure er avgjørende for ethvert selskap. Ved å følge disse tipsene vil du kunne ta kontroll over Azure-kostnadene dine og redusere unødvendige utgifter. Husk å regelmessig gjennomgå ressursene og bruken for å identifisere muligheter for kostnadsbesparelser og holde deg oppdatert med de nyeste Azure-tjenestene og -funksjonene som kan hjelpe deg med å optimalisere kostnadene. 

Beskytte dataene og ressursene dine

  1. Bruk Azure Active Directory (AAD) for autentisering og autorisering.  

AAD gir deg mulighet til å administrere brukeridentiteter og tilgang til ressurser i Azure-miljøet ditt. Du kan bruke AAD til å sette opp flerfaktorautentisering, betinget tilgang og andre sikkerhetsfunksjoner. 

  1. Aktiver Azure Security Center.  

Security Center er en tjeneste som gir oversikt over sikkerheten til Azure-ressursene dine og gir anbefalinger for å forbedre sikkerheten. Den inkuderer også med andre Azure-tjenester, som Azure Monitor, for å gi en omfattende oversikt over sikkerhetsstillingene dine. 

  1. Bruk Azure Policy for å håndheve overholdelse. 

 Azure Policy gir deg mulighet til å lage retningslinjer som håndhever overholdelse av bransjestandarder, som PCI-DSS og HIPAA. Du kan også bruke Policy til å håndheve egendefinerte regler for organisasjonen din. 

  1. Bruk Azure Key Vault for å administrere og sikre kryptografiske nøkler og hemmeligheter.  

Key Vault er en tjeneste som gir deg mulighet til å lagre og administrere nøkler og hemmeligheter sikkert, som passord og sertifikater. Den inkluderer også med andre Azure-tjenester, som Azure Virtual Machines, for å gi sikker tilgang til nøkler og hemmeligheter. 

  1. Bruk Azure Backup for å beskytte dataene dine.  

Azure Backup er en tjeneste som gir deg mulighet til å ta sikkerhetskopier og gjenopprette dataene dine ved en katastrofe. Du kan bruke Backup til å beskytte data i Azure, samt on-premises. 

  1. CIS Azure Foundations Benchmark 

Det er i bunn og grunn en sett av retningslinjer som hjelper deg å holde Azure-miljøet ditt trygt og sikkert. Tenk på det som reglene for skyinfrastrukturen din. 

Sikring av Azure-miljøet ditt er en pågående prosess som krever oppmerksomhet og innsats. Ved å følge disse tipsene, kan du forbedre sikkerheten og hverdagen din 😊