For brukerne betyr dette at man må finne frem i forskjellige måter å få tak i dem, og ofte er det forskjellige brukernavn og passord. Forvirrende og ikke spesielt sikkert eller effektivt. Med økt fokus på Digitalisering og gode brukeropplevelser, er det derfor ikke tilfeldig at mange aktører nå snakker om «Den nye digitale arbeidsflaten».

Konseptet er enkelt å forstå. Et sted hvor brukeren får tilgang til alle sine applikasjoner og relevante data, fra forskjellige typer enheter og med en pålogging. Slike tilganger må være sikre og gjerne tilpasse seg til konteksten brukeren er i: På kontoret, hjemmekontor, på reise, på en usikret enhet etc. Mange har prøvd å realisere en slik løsning, og har møtt utfordringer.

Flere aktører posisjonerer seg nå for å tilby en slik arbeidsflate fra skyen. Dette vil trolig bli en aktuell leveranseform fremover. Flere virksomheter vi snakker med er imidlertid innstilt på å ta et mellomsteg og etablere «Den nye digitale arbeidsflaten» i en hybrid virkelighet. Det er tross alt der de fleste er, og vil være noe tid fortsatt. Sicra har hatt gleden av å jobbe sammen med flere kunder som har gjort vellykkede prosjekter på dette. Vi vil derfor i senere artikler presentere hva Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (BUFetat) har gjort, samt Sandefjord Kommune som begge har innovative og vellykkede tilnærminger til dette. Vi har tidligere skrevet om Glitre Energi i denne artikkelen.

Det er spesielt en endring som er fellesnevneren i at de har lykkes med sine prosjekter. Etter hvert som flere har tatt i bruk skybaserte tjenester som eksempelvis Office 365, har de fleste fått et forhold til en ekstern katalogtjeneste som eksempelvis Azure AD, AWS Directory Service, Google eller OKTA. Denne er helt sentral i det å bygge den nye digitale arbeidsflaten. Utfordringen har ofte bestått i at større virksomheter har med seg mye historikk. Sentrale løsninger som man skal ha med seg videre, ble utviklet i en annen tid, og med andre mekanismer enn dagens for brukerautentisering og sikker kommunikasjon. Hvordan binder man det sammen?

Den andre fellesnevneren er derfor en ADC, eller en Application Delivery Controller. Dette er enheter som tilbyr rik funksjonalitet som oversetter av autentiseringsmetoder, og som kan ha en rolle i å videreformidle identiteter fra forskjellige kilder. Den bidrar derfor til å sy sammen gammelt og nytt, og presentere alt på en moderne, trygg og effektiv måte. For den som vil lese mer om dette, har vi skrevet en artikkel som tar for seg dette her.

Den tredje fellesnevneren er relevant kompetanse. I disse prosjektene har man hatt klare tanker med hva man ønsker å oppnå, og benyttet ekstern spisskompetanse der det har vært effektivt. Kundene har gjort det meste av arbeidet selv. Vårt bidrag inn i prosjektene har vært spisskompetanse på identitet, relevante autentiseringsmetoder og automatisering av kontekstbasert sikkerhet. Vår rolle har derfor vært å være en samarbeidspartner i en eller flere faser av prosjektet.

Våre spesialister

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Viser resultater for «{{ filterBySearchText }}»

Ingen resultater funnet… Prøv et annet søk!

Kontakt oss

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.