Coaching er noe mange bedrifter driver med. Samtidig er det ikke alle bedrifter som ser like helhetlig på det som Sicra.

Mens mange bedrifter begrenser seg til å trene de ansatte går Sicra et skritt lenger. Vi inkluderer partnere og barna deres.

Vi har innsett at konsulentene våre er hele mennesker. Det betyr at de ikke bare har profesjonelle behov, men også personlige behov.

På grunn av det har Sicra samarbeidet med leder- og personlig trener Mia Skriver Haukås fra Tipping Point Methodology (TPM) siden 2017.

Coaching fører til livs- og jobbmestring

Hvordan vi har det på jobb påvirker hvordan vi har det hjemme. Hvordan vi har det hjemme påvirker hvordan vi har det på jobb.

Dette er et gjensidig forhold Sicra er opptatt av å møte på en god måte. Vi i Sicra bryr oss om våre medmennesker.

– Det finnes ikke noen vaksine mot livet, poengterer Mia.

Det er viktig få å hjelp til å håndtere utfordrende situasjoner som oppstår i familien eller på en arbeidsplass.

Å la uforløste situasjoner ligge hengende fører ofte til flere stressbelastninger og i verste fall sykdom.

Det går utover evnen til å yte og trives i livet og på jobb. Av den grunn er Mia en essensiell ingrediens i Sicras kulturbygging.

En verktøykasse for en tryggere arbeidsplass

Mia tilbyr samhandlingstrening og ledertrening gjennom TPMs unike verktøykasse som alle organisasjoner kan dra nytte av.

Det er ikke alltid lett å få til ekte samhandling på jobb. Mennesker er forskjellige og har av den grunn ulike behov.

– Ethvert menneske har ulike personligheter. På samme tid har vi ulike erfaringer, ståsted og forutsetninger, sier Mia.

Hvis arbeidsplassen ikke har redskaper for å møte disse forskjellene, kan det gå utover samarbeidet innad.

Sicra er opptatt av et godt arbeidsmiljø der alle trives. Vi anvender derfor Mias TPM verktøykasse for å ta tak i problemene når og gjerne før de oppstår.

Mias innsats med coaching individuelt og i grupper er følgelig en avgjørende faktor for Sicras suksess.

En verktøykasse for livet

– Livet er ikke for amatører. Det er vanskelige ting som skjer i livet. Alt fra sykdom til utfordringer med ulike former for relasjoner.

Det er fint med verktøy som gjør det lettere å mestre disse utfordringene, utbroderer hun.

Alle i Sicra har en eller annen form for familie. Familierelasjoner går ikke alltid friksjonsfritt.

Å være et menneske i møte med andre mennesker kan være vanskelig, og ikke alle har fått gode nok relasjonsredskaper fra hjemmet eller skolen.

Det kan handle om alt fra hvordan vi håndterer økonomi, hvordan vi kan snakke godt sammen og oppnå en større grad av egen trygghet.

Coaching som vei til bedre selvfølelse

Mange kan ha høy selvtillit på det de kan, men ikke alle har en høy selvfølelse.

– Selvfølelsen bestemmer hvordan vi kommuniserer med oss selv og andre. Den bestemmer også hvilke valg vi tar i livet vårt.

Hvorvidt vi tar sunne eller mindre sunne valg, er knyttet til hvor god selvfølelsen vår er.

Selvfølelsen til konsulentene påvirker hvordan de møter andre kolleger og Sicras kunder på.

Å bygge opp konsulentenes psykologiske trygghet på seg selv og andre på Sicra-teamet er derfor viktig for oss.

Coaching fra Mia er en vei til det målet.