Citrix User Group avholder sin tradisjonelle CUGtech i Strømstad 4-6 juni. Dette er en samling for og av konsulenter, hvor nytteverdien er like mye å dele kunnskap og erfaringer med andre deltagere som de ulike innleggene. De fleste større virksomheter har en hybrid tilnærming til skyen, og i en slik situasjon tilbyr Citrix flere relevante løsninger for eksisterende applikasjonsportefølje, felles identitets og autentiseringsløsninger for hybride løsninger og verdiøkende løsninger i skyen. Sicra er bidragsyter til arrangementet, og håper å møte mange av dere der.

Dagfinn Lunde og Lars Petter Hosøy holder i en Masterclass med temaet Citrix FAS. «Det ligger stor verdi i å gjennomføre bruken av en enkelt identitets- og påloggingsløsning med sentralisert MFA for alle applikasjoner i organisasjonen. Med den høye takten i utrulling av Office365 og Azure AD vi ser i dag, oppstår det en mulighet for å utnytte denne katalogtjenesten også for Citrix virtual apps and desktops. Federated Authentication Service (FAS) er Citrix sin løsning for å kunne etablere brukersesjoner på VDAer uten at miljøet har mottatt passordet til brukeren (slik man får ved tradisjonell portalpålogging). I denne sesjonen går vi gjennom: – Muligheter som oppstår med sentralisert identitetshåndtering. – Litt om protokollene SAML og Oauth2/Open ID Connect – Bruk av sertifikat og PKI ifm federert pålogging – Installasjon og konfigurasjon av FAS – Feilsøking av FAS – Tips, triks og fallgruver»

André Bøhm fokuserer på ADC – Identitet og autentisering: «Sesjonen vil gå gjennom ADC(Netscaler) bruk som front av web tjenester, SaaS og ON-Prem. Fokus vil å få til SSO mellom alle tjenester uansett plassering eller autorisasjon type (federerte identiteter)»

Owe Imerslund-Kvisler fra BUFetat og Lars Petter Hosøy vil presentere Keynote 3 – Bufetat – All in med Azure AD og Citrix Storefront «Storefront som applikasjonsportal med applikasjonsfiltrering basert på endepunkt status. Hør hvordan Bufetat har tatt i bruk moderne autentisering for sikker tilgang og samtidig forbedret brukeropplevelsen»

Mer fra programmet og mulighet til påmelding finner du her: http://cugtech.no/