Sicra har et godt fagmiljø rundt Application Delivery Controller – ADC. Dette er enheter som har en fornyet aktualitet som brobygger mellom eksisterende datasenter og skytjenester, men de brukes også til mye annet spennende: Ytelsesoptimalisering av tjenester f.eks webløsninger, sikring av Internett-eksponerte applikasjoner, integrasjonsoppgaver, lastbalansering av tjenester og datasentre. På bakgrunn av allerede eksisterende fagmiljø har vi oppdrag for mange av de største installasjonene i Norge, og på grunn av arbeidsmengden ønsker vi å utvide kapasiteten.
 
Vi tror du har en eller flere av disse punktene i din bakgrunn

 • Relevant erfaring fra NetScaler/ F5 / Kemp eller tilsvarende
 • Arbeid med nettverk og sikkerhet, brannmur, PKI
 • Arbeid med identitets-konsepter.
 • Arbeid med autentisering
 • På grunn av oppdragenes art er det nødvendig å ha erfaring fra IT i større virksomheter

Hva kan vi tilby

 • Kompetente kolleger og spennende oppdrag
 • Rik anledning til kompetanseutvikling og videreutdanning
 • En organisasjon som er bygget for konsulenter; Enkle systemer og korte beslutningsveier
 • Felles mål – overskuddsdeling
 • Gode betingelser
 • Les gjerne litt om hvem vi er og hva vi tror på, på denne siden

Hva tar du med deg til Sicra ?

 • Entusiasme for faget og interesse for din egen videreutvikling
 • Erfaring fra IT i større virksomheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Synes du dette høres interessant ut? Da vil vi gjerne bli bedre kjent med deg. Ta kontakt for en prat på 920 31 999 eller send en mail til Stig@sicra.no.

Vi pleier å starte med prosessen med en samtale med en av våre konsulenter, slik at man får gjensidig trygghet og avstemt forventninger.