Vi vil med dette ønske god sommer, og fortelle litt om hva som skjer hos oss og hvor vi utvikler oss.

Det har vært et travelt første halvår for oss i Sicra, og vi takker kunder og samarbeidspartnere for spennende oppdrag og utfordringer. Mange av oppdragene har dreid seg om å etablere nye tjenester i skyen, samt identitets-, automasjons og integrasjonsutfordringer rundt dette. Majoriteten av våre kunder er større virksomheter, og hybride løsninger er for disse den nye normalen. Vi har styrket teamet innen nettverk og sikkerhet, og vært involvert i flere globale kommunikasjonsleveranser. De prosjektene vi har deltatt i, har skapt ny og oppdatert realkompetanse som vil bringe verdi til nye kunder og oppdrag. Mye spennende er også på gang for høsten, som vi ser frem til å ta fatt på etter litt sommerlading av batteriene.

Vi er stolt og glad over å ha fått flere internasjonale kunder. Vi har nå avtaleforhold og leveranser til flere av de større offshoringsselskapene, hvor vi leverer spisskompetanse og kapasitet til disse. Det gleder oss å se at det er rom for dyktige norske IT konsulenter også der driften er satt utenlands. Det styrker oss i overbevisningen om at vi skal fortsette å satse på dybdekompetanse og erfaring.

Sicra er bygd rundt en kjerne med svært erfarne og kompetente IT konsulenter innen hovedtemaet «Trygg Applikasjonsleveranse». Utviklingen i spennende oppdrag gjør at vi vurderer å ansette en eller to nye konsulenter i år. Vi ser etter folk som har 10-15 års praktisk erfaring innen Enterprise IT, og med dybdekompetanse innen sitt felt. Aktuelle områder er Identitetshåndtering, Cybersikkerhet, Automasjon og orkestrering og gjerne god kompetanse på cloud. Vi har også stor etterspørsel etter NetScaler kompetanse og utvider gjerne vårt team på dette spesifikke området. Her vil vedkommende kunne jobbe med det produsenten beskriver som det beste fagteamet i Norden. Vi mener at kollegaene vi kan tilby, er den viktigste grunnen til å vurdere Sicra som ny arbeidsgiver.

Vi jobber gjerne sammen med andre sterke fagmiljøer, og har flere vellykkede samarbeidsprosjekt med andre spesialister. Flere norske driftsleverandører er også blant våre kunder, og vi synes det er spennende å jobbe i samarbeid med disse. Forretningsmessig har det vært en god utvikling i første halvår.

Med ønske om en riktig god sommer!