Vi har gleden av å ønske Harald Lillebø velkommen til Sicra. Med dette forsterkes teamet som jobber med NetScaler ADC og cybersikkerhet, med en av Norges mest erfarne og kompetente ressurser på området. Harald har omfattende erfaring fra større virksomheter i privat og offentlig sektor.

Han inviteres regelmessig til å delta i samtaler med utviklingsmiljøet for NetScaler gjennom deltagelse i PTEC. ”The Partner Technical Expert Council (PTEC) EMEA is an invitation-only, NDA event and is currently held twice a year. PTEC is open to a few selected technical members with a high level of expertise”

Han har betydelig erfaring med IT infrastruktur arkitektur, med et spesielt fokus på sikkerhet, fler-sone modeller, autentiserings­løsninger, og aksessløsninger. Hans kompetanse og erfaring gjør at han ofte benyttes som arkitekt og løsningsdesigner, samt kvalitetssikring og feilretting.

Harald har god teknisk innsikt, og er også en dyktig formidler som evner å kommunisere komplekse løsninger på en forståelig måte. Hos oss vil ha inngå i et team med fire andre eksperter på området. Sicra har med dette sikret seg et unikt miljø og leveransekapasitet på et krevende og aktuelt fagområde.

Harald treffes på harald@sicra.no og telefon 930 51171.