Det har vært et godt år for oss i Sicra. En stor takk rettes til medarbeidere, kunder og partnere for den gode utviklingen. Gjennom året har vi fått mange hyggelige tilbakemeldinger på godt utført arbeid og fornøyde kunder. Slike tilbakemeldinger verdsettes høyt. Det gir en anledning til å anerkjenne dyktige medarbeidere, og glede seg over en god kundeopplevelse. Vi mener at gode opplevelser er den viktigste enkeltfaktoren i å skape nye muligheter for vårt selskap.

En del av den gode reisen kan vi takke samarbeidene selskaper for. Som spisskompetanseaktør tror vi på å være en del av et økosystem med andre dyktige selskaper. Samarbeid mellom spisskompetanseaktører gir kundene tilgang til bedre kompetanse, og kan ofte være mer effektivt enn alt fra en.

En utvikling som vi synes er spesielt moro er at vi ved flere anledninger jobber for og sammen med noen av de store internasjonale IT selskapene. Der vi tidligere så offshoring og outsourcing som en utfordring, er de nå blitt verdsatte kunder og samarbeidspartnere.

Hovedtemaet vårt er sikker applikasjonsleveranse, og for 2017 og inngangen til 2018 er fokus cloud-adopsjon og sikkerhet. Her har vi gjort mye bra arbeid, og fortsetter å utvikle kompetanse. Nylig hadde vi to deltagere på det første norske sertifiseringskurset for Certified Cloud Security Professional, og rekrutteringene vi har gjort bygger i samme retning.

Vi har løst oppdrag for litt over 80 kunder gjennom året, og omsetter ca. 20 millioner kroner. Resultatet er godt og over forventning. Vi har ønsket fire nye medarbeidere velkommen, nestemann kommer om bord i januar. Ambisjonene for neste år er å fortsette å vokse kontrollert og med kvalitet.

Vår julegave i år går til Sykehusklovnene.  Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon.