Da vi startet Sicra i september var målet klart. Vi ville skape vår egen arbeidsplass og et kompetansemiljø som gir høy verdi for kunder. Det å starte nytt og satse egne penger, gir alltid rikelig med sommerfugler i magen. Spørsmålene er mange, og usikkerhet må man velge å leve med. Når vi oppsummerer etter snart fire måneders drift, er vi takknemlige over den mottagelse vi har fått. Om man ser bort fra rene etableringskostnader har selskapet drevet positivt fra oppstarten, og vi er langt over egne forventninger. Vi går derfor inn i 2017 med optimisme og god fart.

Vi lever i en tid med store endringer og usikkerhet i teknologi og næringsliv. Vi ser på dette som en mulighet, og tar aktiv del i de nye måtene å drive forretning på. Våre egne IT systemer er alle anskaffet som tjenester, og vi sitter ikke på avtaler eller investeringer vi ikke kan skalere opp eller ned med aktiviteten i virksomheten. Resultatet er en robust og enkel modell, hvor vi kan fokusere på de aktiviteter som gir verdi for våre kunder.

Spisskompetanse innen sikker applikasjonsleveranse er det Sicra handler om. De færreste virksomheter kan i dag drives uten kontinuerlig støtte fra sentrale IT systemer. Med digitalisering skyter denne utviklingen ytterligere fart både i privat og offentlig sektor. Vår rolle er å forstå de beste leverings- og sikkerhetsmekanismene slik at vi kan designe, feilsøke og optimalisere leveransen av forretningsapplikasjoner.

Leveranseplattformen vil i mange tilfelle være en hybrid mellom egenproduserte tjenester og ulike eksterne tjenestetilbydere og «Public Cloud». Våre konsulenter har alle mer enn 15 års erfaring med «Enterprise IT» og er toppsertifisert innen sine respektive fagområder. Vi ønsker velkommen to nye kollegaer i januar, Lars Petter Hosøy og Kai Thorsrud. Disse går inn i fagteamet som bl. a fokuserer på NetScaler Application Delivery Controller. Dette teamet jobber med sikkerhet, avansert lastbalansering, integrasjon, optimalisering og sikring av applikasjoner i hybride miljøer. For 2017 vil vi også bygge oss opp på lastbalansering og integrasjon av Micro Services i Kubernetes/ Docker containers. Vi mener dette vil bli en sentral kompetanse etter hvert som flere forretningskritiske applikasjoner flyttes til Public Cloud.

Våre kunder skal være trygg på kompetansen og tjenestene de får fra Sicra. Vi investerer kontinuerlig i å videreutvikle spisskompetanse, og en naturlig konsekvens er at vi også velger noe bort. Vi tror derfor på å utvikle et økosystem rundt oss av andre kompetente miljøer. Vi har etablert flere slike samarbeid i 2016. Lumagate er en sterk aktør på Microsoft Azure og automasjon, Smartworks er spesialisert rundt mobilitet. Eksempler på andre aktører i økosystemet er Dulram, Scienta, Wedel IT, Core Services, Crayon, NTI Cadsenter, KeyStep og Sopra Steria som bidrar med oppdrag, kapasitet og spisskompetanse innenfor sine sterke områder.

Vi takker kunder og samarbeidspartnere for en herlig start, og ser frem til å jobbe videre med dere i 2017. God jul og godt nytt år fra oss i Sicra!

Stig Valderhaug
Daglig leder